adlertour.com
Skype: adlertour Chat with me

Кирил и Методий

 

Паматник на светите братя в Пазарджик

Св. св. Кирил и Методий, известни още и като Солунските братя, са двамата братя - по-големият Методий и по-малкият Константин-Кирил Философ, създатели и разпространители на първата славянска азбука - глаголицата. На името на Кирил е наречена създадената по-късно кирилица. Канонизирани са като светци за превода и популяризирането на Библията старославянски език (придобил популярност в неговата руска редакция като църковно-славянски език, черковно-славянски език) и разпространяване на християнството сред славяните. Считани са за равноапостоли. Обявени са от папата за покровители на Европа. Православната църква ги почита и като едни от светите Седмочисленици.

Братята са родени в Солун, Византия, през 9 век в седемчленно семейство на високопоставения военен управител Лъв и неговата жена Мария. От краткото житие на Кирил може да се разбере, че това е аристократично семейство, забегнало във Византия през 8 век вероятно по политически причини като немалко други. Методий е по-големият брат и е роден през 815 година; Константин е роден през 820 година и чак към края на живота си приема името Кирил.

Бащата умира рано и децата минават под попечителството на своя чичо Теоктисто, който е влиятелна личност в Империята. През 843 година Кирил пристига по негова покана в Константинопол и започва да учи в престижната Магнаурска школа. За Методий чичото съдейства да му се повери държавен пост и той е назначен за управител на административна област, населена предимно със славяни от групите, включили се в създаването на българската народност,недалеч от Солун.

Св. Св. Кирил и Методий

Високото теологично образование на Кирил, подкрепено с добро познаване на арабски и еврейски, го правят най-подходящия дипломат за първата държавна мисия при абасидския халиф Ал Мутауакил с цел дискутиране принципите на Светата Троица и затягане на връзките между Абасидския халифат и Империята, както и да преговарят за освобождаването на византийски пленници.

През 860 година братята са натоварени с мисия от византийския император Михаил III и патриарха на Константинопол, Фотий, който бил един от професорите на Кирил в Магнаурската школа и негов ментор в по-ранните години. Кирил и Методий заминават при хазарите с цел предотвратяване разпространението на юдаизма в Хазария. Тази мисия не е така успешна, тъй като по-късно хаганът приема и налага юдаизма като официална религия, но братята откриват в Крим мощите на свети Климент, събитие с огромна важност за тогавашния свят, и са тържествено посрещнати и благословени от папата когато ги връщат в Рим.

Статуя на Солунските братя пред Националната Библиотека в София

След завръщането им в Константинопол Кирил става преподавател по философия в Магнаурската школа, а Методий е назначен за игумен на манастира Полихрон. Там завършват започнатото според някои историци през 855 година създаване на глаголицата и превод на основните богослужебни книги.

През 862 година двамата братя по поръка на Императора и по покана на великоморавския княз Ростислав да популяризират християнството на славянски език във Великоморавия заминават за столицата Велеград - мисия, която изпълняват с голямо усърдие до края на дните си.

Паметник на братята в Москва

Кирил умира в Рим през 869 г. и е погребан в криптата на базиликата св. Климент (San Clemente), а Методий, изтощен от дългата борба с немското духовенство, от униженията и затвора, в който е хвърлен заради това, умира като архиепископ на Великоморавия в столицата ѝ Велеград през 885 г. и най-вероятно е погребан там.

„ На Кирила философа, който преведе Божественото писание от гръцки език на български и просвети българския род, новият втори апостол, през царуването на Михаила и православната царица Теодора, неговата майка, които укрепиха божествената църква със свети икони и утвърдиха православието, вечна му памет. На неговия брат Методия, архиепископ на Моравия Панонска, тъй като и той много се потруди за славянската книга, вечна му памет."

Facebook страница

ADLERTOUR © 2009-2016