adlertour.com
Skype: adlertour Chat with me

Паметник на Свободата в Русе

Паметникът на Свободата в Русе е построен в началото на XX век от италианския скулптор Арнолдо Цоки. С течение на времето е придобил значение като един от символите на града и е част от герба му.

Композицията е пирамидална. Статуята на върха представлява фигура на жена, която държи меч в лявата си ръка, сочейки с дясната посоката, откъдето са дошли освободителите. Единият от двата бронзови лъва при основата разкъсва с уста робските вериги, а другият пази Меча и Щита на Свободата. На пиедестала има релефни изображения на опълченски сцени. Текстът на главния надпис гаси: "На поборниците и опълченците, които са взели участие за Освобождението на България през 1876 - 1877 г." В задната част на основата са поставени 2 оръдия.

Facebook страница

ADLERTOUR © 2009-2016