adlertour.com
Skype: adlertour Chat with me

16.12.2013 Четири български града се борят за Европейска столица на културата 2019

16.12.2013 Четири български града се борят за Европейска столица на културата 2019

Кандидатурите на четири български града продължават в напредварата за Европейска столица на културата през 2019. София, Пловдив, Варна и Велико Търново бяха одобрени от международна комисия, която заседава в София от 10 до 12 декември.

Според регламента кандидатурите трябва да бъдат одобрени и от Народното събрание, след което класираните градове ще имат време до лятото да предложат окончателните си кандидатури. Комисията за подбор ще заседава отново през третото тримесечие на 2014 г., за да препоръча града, който ще бъде европейска столица на културата.

През 2019 година ще бъдат излъчени две Европейски столици на културата - един град от България и един от Италия. По думите на министъра на културата Петър Стоянович, всичките кандидати са достойни за почетната титла, като подчерта, че самото участие в конкурса носи опит и стимул за развитие на културната дейност в българските градове.

 

 

 

Facebook страница

ADLERTOUR © 2009-2016