adlertour.com
Skype: adlertour Chat with me

Дунавският регион има потенциала да се превърне в атрактивна туристическа дестинация

9.12.2012 Дунавският регион има потенциала да се превърне в атрактивна туристическа дестинация

В София се състоя четвъртото общо събрание на Дунавския компетентен център.

Откритата за представители на медиите и нечленове на организацията част започна с обръщения на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Николина Николова и заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов. И двамата подчертаха нуждата от активност по отношение на трансграничното сътрудничество в Дунавския регион. Отделено беше внимание на съвместните инициативи на двете министерства и Дунавския компетентен център. От средата на настоящата година се изпълнява транснационалната програма за културни маршрути, чиито основни акценти са римското наследство и етно-културата. Друг изключително важен съвместен проект на Дунавския компетентен център и МИЕТ е Danube HIKE „Hiking Tourism along the Danube”("Пешеходни маршрути по поречието на Дунав") за развитие на мрежи от такива дестинации.

След официалните обръщения на представителите на министерствата Даниела Шили – член на Борда на директорите на Дунавския компетентен център, предостави информация за вече изпълнените и предстоящите за изпълнение проекти на ДКЦ. Тясното сътрудничество с ITB , проектите, свързани с био разнообразието, маршрутът Eurovelo 6, както и местните стратегии за развитие в 19 общини в Сърбия бяха сред акцентите на нейната презентация.

Вторият ден беше открит със сесия с участието на Крис Дойл, изпълнителен директор на Асоциацията за алтернативен туризъм АТТА за Европа и редактор в AdventureTravelNews. Той обсъди основно бъдещето на масовия туризъм, цитирайки генералния секретар на Световната туристическа организация към ООН Талеб Рифай, че приключенският туризъм е това, което би трябвало да представлява туризмът днес, и това, което определено ще бъде туризмът в бъдеще. Приключенският туризъм беше разгледан като комбинация от физическа активност, взаимодействие с природата и културен обмен, като цяло интерактивна платформа, която изисква дейното участие на туриста. Според Крис Дойл Дунавският регион има потенциала да се превърне в атрактивна дестинация за приключенски туризъм, но инициативата е в ръцете на местните организации.

Относно развитието на приключенския туризъм в България Крис Дойл подчерта, че трябва да се обърне внимание на повишаване на сигурността и управлението на риска.
В края на втория ден бяха представени резултатите от изследване относно потенциалния принос на оценката на социалното влияние към отговорното управление на туризма, направено по поръчка на туристическата агенция Одисея ИН в сътрудничество с Университета в Лийдс, Великобритания.

Форумът на ДКЦ завърши с представяне на Danube Hike - съвместен проект на ДКЦ, МИЕТ и организации от Австрия, Германия и Словакия.

Facebook страница

ADLERTOUR © 2009-2016