adlertour.com
Skype: adlertour Chat with me

Етнографски музей в Елхово

Етнографският музей в Елхово е основан през 1958 г. с откриването на етнографска музейна сбирка.Музейната сбирка е създадена изцяло по идея и доброволен труд на Иван Желязков. По-късно същият става последователно уредник и директор на официално обособения през 1966 г етнографски музей. Включен е в Стоте национални туристически обекта. Във фонда му се съхраняват над 22 000 експоната. Те са разделени в няколко категории - “Земеделие и животновъдство”, “Жилище и жилищна уредба” , “Транспорт, лов, риболов”, “Облекло и накити”, “Тъкани и шевици”, “Традиционни занаяти” и “Художествено народно творчество”. В музея се съхраняват и над 3 050 тома специализирана литература плюс 1 600 единици научни списания.

Изложбената площ е 130 кв. м и е разделена на няколко експозиции. В първата са представени характерните поминъци на населението от края на XIX и началото на XX век, като земеделие, животновъдство, лозарство, тютюнопроизводство, лов и риболов, както и някои традиционни занаяти. Втората запознава с жилището и жилищната уредба на българите от края на XIX и началото на XX век.

В следващата зала е изложено традиционното облекло на населението от Югоизточна България от края на XIX век. Четвъртата експозиция е обособена към традиционните празници и обичаи (сватба, кукерски игри, коледуване, лазаруване).

Музеят има документален и фотоархив, в които се пазят над 8000 оригинални документи и снимки, свързани с развитието на Елховския край от Освобождението насам. Музеят работи съвместно със Саарландския университет – Саарбрюкен, Германия, Софийския университет “Св. Климент Охридски” и историческия музей в Ямбол.

http://www.museum-elhovo.com/

Facebook страница

ADLERTOUR © 2009-2016