adlertour.com
Skype: adlertour Chat with me

Регионален исторически музей в Благоевград

Регионалният исторически музей в Благоевград е основан през 1952 година, но началото му се отнася към 1948-1949, когато към градското читалище е създадена малка сбирка предимно с археологически материали, която постепенно се разраства. Понастоящем има добре изградена структура, като са обособени следните отдели: "Археология", "Етнография", "Българските земи XV — нач. на XX век", "Нова и най-нова история", "Природа", "Художествен", "Фондове", "Връзки с обществеността", както и обслужващи звена: лаборатория за консервация и реставрация, модерна фотолаборатория и библиотека с над 16 000 тома.

Днес във фондовете на музея се съхраняват материали за историческото минало на областта. Особено интересни са надгробните плочи от римската епоха от долината на река Струма, находките от античния некропол при село Рупите, керамиката и монетите от античността и средновековието, находките от средновековния Мелник и Самуиловата крепост и други.

От 21 декември 2011 година музеят е включен в националното туристическо движение на Българския туристически съюз - 100 национални туристически обекта под номер 27.

http://museumblg.com/

Facebook страница

ADLERTOUR © 2009-2016