adlertour.com
Skype: adlertour Chat with me

Планина Витоша

 

Витоша

Витоша е планина в Западна България. Най-високата ѝ точка е Черни връх (2290 m). Така тя се нарежда на четвърто място по височина в България след Рила, Пирин и Стара планина.

Според някои източници сегашното име на Витоша има тракийски произход и означава "два резена". Това напомня за двуглавите Резньове, които в профила на планината, гледани от Софийското поле, изтъкват най-добре.

Името Витоша се появява през Средните векове. Смята се, че с него славяните подменили старите имена на планината, споменати в съчиненията на Тукидид (името Скомиос), на Аристотел (името Скомброс) и Плиний Стари (името Скопиос). И трите имена, споменати от старогръцките автори, се свеждат към значението "остра, стръмна планина".

Докато за името Витоша названието на един връх (Резньовете) се разпространява за цялата планина, то старите имена Скомиос, Скомброс и Скопиос са се запазили в сегашния връх Скопарник.

Витоша се намира между Стара планина и Рило-Родопския масив и е част от Средногорието. Тя е единствената куполообразна планина в България и основното било да се откроява добре от останалите планински масиви. То върви по върховете Черни връх, Резньовете, Скопарник и Острица, в посока северозапад-югоизток. Границите и са очертани от Софийското поле, Самоковско поле, Пернишката котловина, Панчаревският пролом на река Искър, поречието на река Ягуля, Владайския проход, както и високите седловини Ярема и Бука преслап. В склоновете на планината, и в нейното подножие, по периферията на околните котловини и по наносните тераси на витошките реки са разположени множество селища, някои от тях квартали на столицата.

Формата на планината е куполовидна и за нея не са характерни дълбоки релефни образувания като долини и пр. Това се дължи на факта, че Витоша е сравнително млада планина. За по-лесно описание планината се разделя на четири основни части, като линиите на деление и на четирите започват от Черни връх и свършват в подножието на планината.

Бистришка река

По отношение на скалната основа и нагъването на земната кора Витоша заедно с околните територии е част от Вискярско-Витошкия синклинорий или Софийския синклинорий. Вследствие на това на територията ѝ могат да се проследят множество процеси с разломен характер. Основните зони, в които протичат тези процеси, са Боснешкият разлом, Железнишката зона на срязване и други.

Характерни за Витоша са каменните реки (често неправилно наричани морени поради визуалното си сходство с тях). Те представляват големи струпвания на заоблени скални блокове. Получили са се вследствие на течащата вода и изветряването, които постепенно са загладили техните ръбове. Каменните реки представляват основна туристическа цел в планината. Освен това на територията на парка има множество каменни сипеи.

Интересен не само за туристите, но и за науката е Боснешкият карстов район. Това е най-голямата територия с карстови форми във Витоша. Площта му е около 30 km2 и почти целият е включен в парк Витоша.

Температурите в по-високите части на Витоша са сравнително ниски през цялата година. Средната месечна температура през месец януари е -4 °С, а на Черни връх е -8 °С. Летните температури също не са особено високи. Средната месечна температура през юли е 13 °С, а на Черни връх е 8 °С. Абсолютната максимална температура на Черни връх е +24 °С, а абсолютната минимална е -27,4 °С.

Основни за планината са югозападните ветрове. Често ветровете в по-високите части достигат голяма скорост и вследствие тяхното действия остават обширни ветровали. По билото на Витоша средната годишна скорост на вятъра е над 10 m/s

Общото време на слънчевото греене е сравнително малко, като за средните части на планината то е 2400 h, а за Черни връх то е по-малко от 2000 h.

Минералните извори в подножието на Витоша са съсредоточени в землищата на Панчарево, Железница, Рударци и Княжево. Карстовите извори са в южната част на планината, като най-известен е Живата вода в местността „Врелото“, над Боснек.

Природен парк Витоша

Витоша се намира в непосредствена близост до София и вследствие на това планината се е променила повече, отколкото другите български планини. На територията на планината се намира Природен парк Витоша, най-старият на Балканския полуостров. Витоша е любимо място за туризъм на жителите на София. Най-известните туристически маршрути свързват изходните пунктове Княжево и Драгалевци с местностите Алеко под Черни връх, където се намира хижа Алеко (наречена така по прякора на Алеко Константинов — Щастливеца), Бай Кръстьо - също наречена на планинар, Златните мостове, Копитото и други..

В планината има добри условия за зимни спортове — ски/сноуборд, шейни и други, като сред най-известните писти са Стената, Синя писта, Зелена писта, Витошко Лале 1 и 2, Ветровала и "Конярника".

В полите на Витоша се намира Боянската църква, която е един от културните символи на България и културен паметник в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. На територията на парка се намира също и Драгалевския манастир, който има голямо историческо значение.

Транспортът от София се осъществява с автобуси, маршрутни таксита, кабинков лифт Симеоново-Алеко и седалков лифт Драгалевци.

Планината е сред Стоте национални туристически обекта със своя първенец - Черни връх.

Природен парк Витоша е първият парк на Балканския полуостров и е създаден през 1934 г. Заедно със самия парк са създадени и двата резервата в парка - Бистришко бранище и Торфено бранище. Бистришко бранище по-късно получава статут на биосферен резерват и е един от 16-те резервата от мрежата на биосферните резервати в България. Размерите и границите на парка са се променяли многократно след неговото създаване и в момента територията му е около 26 600 хектара. От тази площ близо 24 000 хектара са заети от горския фонд на Витоша. В парка се намира и Боянският водопад, който е най-високият на територията на планината, както и "Самоковището", водопад на река Бистрица, обявен за природна забележителност. В южната част на парка до с. Боснек можете да посетите и природната забележителност "Духлата", опазваща едноименната най-дълга пещера в България.

Facebook страница

ADLERTOUR © 2009-2016