adlertour.com
Skype: adlertour Chat with me

Тръпкова галерия в София

Тръпковата галерия е името, под което остава в историята първата художествена галерия, открита в София, на адрес „Аксаков“ №18. Създадена е през 1910 г. от художника и декоратор Тръпко Василев и просъществувала до 1944 г. с прекъсване между 1928 и 1931 г.

Василев създава галерията воден от мечтата си да даде поле на изява на всички художници, които желаят да изложат творбите си, и въпреки недоброто си материално положение издържа галерията в продължение на много години. Много художници, добили междувременно и впоследствие национална известност и значимост, са излагали творбите си в Тръпковата галерия. Измежду тях са Никола Танев, Иван Милев, Константин Щъркелов, Борис Михайлов, Александър Мутафов, Никола Маринов, Жорж Папазов. Самият Василев прави свои изложби там до 1922 г.

Галерията е била домакин и на беседи по проблемите на изкуството, често водени от поета Гео Милев, и на лекции по история на изкуството, четени от живописеца и изкуствовед Антон Митов. Първата школа по българско танцово изкуство е провеждала занятията си в Тръпковата галерия.

След 1944 г. залата е превърната в скулптурно ателие на Националната художествена академия, до реституцията на сградата през 1992 г.

Facebook страница

ADLERTOUR © 2009-2016