adlertour.com
Skype: adlertour Chat with me

Художествена галерия „Илия Бешков“ в Плевен

Художествена галерия „Илия Бешков“ в Плевен е една от най-големите градски художествени галерии в България.

Основана е през 1958 г., по инициатива на работещите в Плевен художници като филиал на Историческия музей. През 1978 г. Художествената галерия е преместена в специално построен оригинален архитектурен ансамбъл с експозиционна площ над 2500 m².

Тук се съхраняват над 6000 произведения на изкуството, обособени в различни фондове: „Живопис“, „Графика“, „Скулптура“, „Икони“, а също и специфичните „Илия Бешков“, „Ангел Спасов“, „Пленери“. С много добрата си акустика галерията е домакин на концерти, моноспектакли, литературни презентации, авторски рецитали, конференции и семинари.

През 1999 година галерията е отличена с диплом на Министерството на културата на Република България за принос в развитието и популяризирането на българската култура.

Facebook страница

ADLERTOUR © 2009-2016