adlertour.com
Skype: adlertour Chat with me

Водопад Сухото Пръскало

Водопад "Сухото пръскало" се излива от източните скали на масива Ботев и образува един от началните притоци на река Бъзовица. Висок е около 90 метра по непотвърдени данни, но е нередовен и тече само пролет и есен.

До него няма туристически пътеки, а достъпът е труден и се препоръчва особено внимание, ако решите да го посетите. Пръскалото може да се види също и от масива на Параджишки чал, като горната му част е видима и от пътеката до заслон Маринка при ясно време.

Facebook страница

ADLERTOUR © 2009-2016