adlertour.com
Skype: adlertour Chat with me

Водопад "Вара"

Водопад "Вара" се намира при село Гложене, община Тетевен. Водопада е 20 метров, маловоден, но изключително красив и пълноводен след дъждове през периода април - юни. Формиран е върху карстов тип скала подобно на водопад Полска Скакавица.

Намира се непосредствено до пътя след село Гложене в посока гр. Тетевен. Вижда се от самия път ( от ляво, зад механа "Видрите").

Facebook страница

ADLERTOUR © 2009-2016