adlertour.com
Skype: adlertour Chat with me

Водопад "Райското пръскало"

Водопад "Райското пръскало" или "Калоферското пръскало" е най-високият водопад на Балканския полуостров. Той е разположен в Стара планина под връх Ботев. Намира се в Национален парк „Централен Балкан“ в природния резерват Джендема.

Събира води от снежните преспи, разположени под върха, които образуват река Пръскалска и има височина 124,5 метра. Водопадът дава началото на приток на Бяла река, чийто водосбор влиза в резерват Южен Джендем. В подножието на водопада се намира хижа Рай изходен пункт за посещението му.

До хижа Рай може да се стигне по маркирана пътека започваща от гр. Калофер ( местност паниците ). От града до хижата е около 4 часа нормално ходене с почивки.

Facebook страница

ADLERTOUR © 2009-2016