adlertour.com
Skype: adlertour Chat with me

Резерват Торфено бранище

 

Торфено бранище

Торфено бранище е резерват, разположен в Национален парк Витоша. Първоначално той е заемал много по-малка площ (около 144 хектара), но тази територия е увеличена на близо 790 хектара през 1980 г. Целта на резервата е да се запазят торфените комплекси във високите части на Витоша в своето естествено състояние. По тези места са установени голям брой мъхове и водорасли. Дебелината на торфената покривка достига на места до 2 метра. Възрастта на торфището е над 1000 години. В района няма гори. Дебелината на торфената покривка расте сравнително слабо - с 1 мм на година.

 


Торфено бранище през зимата

На територията на резервата се намира зоната на изворите на реките Владайска, Боянска и Драгалевска. В Торфено бранище почти липсва дървесна растителност. Среща се храстова растителност като ива, смрика, боровинка и клек. Тревните видове, които се срещат са очибодец, тинтява, острица, няколко вида насекомоядни растения и др. Достъпът на туристи в резервата, който е също и вододайна зона, е забранен.

 

 

 

 

Facebook страница

ADLERTOUR © 2009-2016