adlertour.com
Skype: adlertour Chat with me

Силистра

Силѝстра е пристанищен град на река Дунав в Североизточна България. Той е административен и стопански център на едноименните община Силистра и област Силистра. Населението на града към края на 2009 година е 37 837 жители. Според преброяването през 2011 година, населението на град Силистра е 35 607 жители. Силистра е град с изключително богата история. Сред основните забележителности са остатъците от късноантична римска гробница и турската крепост Меджиди Табия.

Град Силистра – античният Дуросторум е основан през 106 г.сл.Хр., когато по нареждане на император Траян на територията на днешния град е настанена една от елитните единици на Римската империя – ХІ Клавдиев легион. Това е началото на една забележителна и славна история. През 169 година императорът философ Марк Аврелий обявява Дуросторум за самоуправляващ се римски град – муниципиум. Между ІІ и VІ век Дуросторум е главният фортпост на империята срещу варварите. Тук е роден “спасителят на Рим”, наричан още “последният римлянин” Флавий Аеций. Тук през 303 – 307 година постигат мъченическа смърт 12 светци, превърнали се във фундамент на християнството в българските земи. През епохата на Първото българско царство при хан Омуртаг в Дръстър е изграден Дунавският дворец на българските ханове, в който през 896 – 897 година се установява самият цар Симеон Велики. През 927 година градът става резиденция на първия български патриарх Дамян. Между ХІ и ХІІ век Дръстър е столица на северните български земи – Подунавие, а през Второто българско царство – митрополитска резиденция и столица на Теодор Светослав и Иванко Тертер.

След турското завоюване (1388 г.) градът е силно укрепен. През 1877 г. той е пленен от руснаците и отстъпен на България. След неуспешната за България Междусъюзническа война Силистра е отстъпена на Румъния съгласно Санкт-Петербургския договор през 1913 г., като през 1940 г. е върната отново на България.

В града има много руини от древноримска крепост и сгради. В Силистра се намира и напълно запазената крепост Меджиди табия.

Хронология

105 - 106 г. - В тракийското селище Дуросторум е настанен XI Клавдиев легион със задача да охранява голяма част от Дунавската равнина и границата на Римската империя
106 - 169 г. - Дуросторум е укрепен военен лагер на около който възниква цивилно селище (канабе)
169 - 176 г. При император Марк Аврелий укрепеният с крепост лагер и прилежащото му селище прераства в град. На гражданите му са дадени граждански права.
II в.- Възниква гр. Тутракан с римското име Трансмариска.
238 г. - Дуросторум е нападнат от племето 'карпи'. Жителите му са ограбени, а част от тях са отведени в робство.
294 г. - На път за Сирмиум (на изток) император Диоклециан посещава Дуросторум.
303 г. - На път за Никомедия (връщайки се от изтока към Рим) император Диоклециан наново се отбива в Дуросторум.
302 - 304 г. - Крепостта на Дуросторум е възстановена и допълнена с нови елементи.
304 г. - Император Диоклециан отново идва в Дуросторум. Оттук командва възстановителните работи по римските крепостни укрепления в басейна на Долен Дунав.
366 - 369 г. - Във връзка с т.н. Първа Готска война император Валент пребивава в Дуросторум.
376 г.- Голяма група готи със съгласието на император Валент преминават река Дунав при Дуросторум на път към Тракия, където имат намерение да се заселят.
388 г. - Дуросторум става седалище на епископия
396 г. - В Дуросторум се ражда един от големите римски пълководци Аеций
IV — VI в. - Тутракан е селище от градски тип.
527 - 565 г. - По време на управлението на император Юстиниан I е възстановена крепостната стена на Доростол.
586 г. - Аварите превземат Доростол. Градът не е разрушен и продължава да бъде важен военен център на маневрите на византийската войска в района на Долен Дунав.
593 г.- Византийския стратег Проскос приема Доростол за резиденция на своите войски в действията срещу славяните
кр. на VI в. - Властта на Византия над областта на Долни Дунав се превръща във фикция. Много знатни жители на Доростол се преселват в областта Анкона (Южна Италия).
кр. на VII в.- Доростол (след това Дръстър) е вече владение на Първата Българска държава.
895 г. -В силната българска крепост Дръстър, цар Симеон намира убежище от пълчищата на маджарите.
927 г. - Митрополитът на гр. Дръстър е провъзгласен за пръв патриарх на България.
969 г. - Дръстър е превзет от войските на киевския княз Светослав I.
972 г. - Княз Светослав е обсаден в Дръстър от войските на византийския император Йоан Цимисхий.
976 - 1000 г. -Доростол е владение и често е седалище на Цар Самуил.
1001 г. - Градът отново е завзет от византийците.
XI в. -Във времето на византийското владичество Дръстър е административен и военен център на византийската област Подунавие, простираща се от морето до река Тимок. Тук е и седалището на областния управител.
80-те г. на XI в. - Дръстър е център на размирици и брожения на печенези, узи и други племена.
1088 г. -Градът е превзет от войските на византийския император Алексий Комнин. Византийската власт е възстановена в края на 90-те г. на XI век.
1153 г. - В географските съчинения на арабския пътешественик Идриси, Дръстър е описан като 'град, чиито улици са широки, пазарите богати и многолюдни, а хората заможни и живеещи в изобилие'.
1186 г. -Дръстър заедно с цяла Североизточна България, преминава във владение на Втората българска държава.
1278 г. - В крепостта Пристрия (Дръстър) е обсаден почти за година от войските на византийския пълководец Михаил Глава българският цар Ивайло.
1388 г.- Крепостта Таракан (Тутракан) пада под турско робство. Цар Шишман е принуден да предаде на турците града и крепостта Дръстър, което общо надминавало всички негови градове и крепости, както по големина, така и по великолепието на постройките, богатството на жителите и по своята силна крепост.
1391 - 1393 г. -Дръстър отново е владение на Цар Иван Шишман.
XV — XVII в.- Силистра е административен и търговски център на едноименен санджак простиращ се до Айтос и Търново - трети по големина в българските земи
1418 - 1420 г.-Селско антифеодално въстание на М. Бедредин. Обхваща Добруджа и Силистра.
1636 г.- През Силистра минава полският дворянин Освиенцим в свитата на кралския пратеник Георги Красинки, която пътува за Цариград. Оставя богато описание на града.
1652 г.- Силистра е посетена от турския пътешественик Евлия Челеби, който описва града.
1678 г.- Умира големият дубровнишки дипломат Николо Бона, затворен в силистренската крепост след неуспешни преговори с турците.
кр. на XVII в.- В Силистра се ражда Партений Павлович.
1773 г.- Силистренската крепост е обградена от руски войски под командването на фелдмаршал П. А Румянцев.
1773 г.- Руският пълководец А. В. Суворов на два пъти превзема Тутракан
нач. на XIX в.- В Силистра се ражда кап. Никола Филиповски, ръководител на въстание в 1855 г.
1809 г.- Силистренската крепост е обсадена от руски войски под командването на княз Багратион.
1810 г.- Силистра е превзета от руските войски.
1811 г.- В Силистра отново влизат руски войски — на ген. М. И. Кутузов. В боевете участват и много български доброволци.
1829 г.- След 44-дневна обсада силистренската крепост е превзета от войските на ген. Дибич Забалкански. До 1836 г. Силистра остава руско владение. Комендант и кмет на града е капитан Георги Мамарчев.
1830 г.- В Силистра престоява три месеца украинският учен Юрий Венелин. Извън стените на крепостта се създава български квартал 'Волна', населен с бежанци от селата и завърнали се от Влашко и Бесарабия българи.
1834 г.- В Силистра се ражда Гено А. Чолаков, съратник на В. Левски, водач на национално-революционните борби на българите в Силистренския край.
1836 г.- Руските войски напускат Силистра. Скоро след това е възстановена властта на турците.
1837 г.- Силистра е посетена от турския султан Махмуд II. В свитата на султана пътува немският офицер Ф. Мелтке, оставил сведения за града.
1848 г.- Българите от квартал 'Волна' откриват свое българско училище.
1839 - 1853 г.- Изградена е последната турска крепост на Силистра и укрепителен пояс от фортове и редути, от които днес е запазена крепостта 'Меджиди табия'.
1853 г.- Турците изгарят българския квартал 'Волна'.
1854 г.- Руски войски под командването на фелдмаршал Паскевич-Еревански обсаждат силистренската крепост. В обсадата участва и великият руски писател Л. Н. Толстой.
1854 г.- Кримската война - при Тутракан се водят руско-турски сражения и градът е превзет от руските войски
1858 г.- В Силистра се отделя от гръцкото училище и обособява като самостоятелно българско училище.
средата на XIX в.- Тутракан е вече град.
1862 г.- Построена е българската църква 'Св. Св. Петър и Павел'. Поставя се началото на организираната борба на българите против гръцкия владика Дионисий. В Тутракан се открива българско светско училище.
1864 - 1866 г.- В града учителства учителят-реформатор и революционер Тодор Пеев.
1867 г.- Край Тутракан минава четата на Панайот Хитов със знаменосец В. Левски.
1870 г.- Основано е девическото училище в Силистра от учителката революционерка Евлампия Стоева Векилова, съратничка на В. Левски. В Силистра учителства големият възрожденски обществен деец и просветител Сава Доброплодни, който основава първото читалище и театрално дружество в града. Съратник на В. Левски.
1871 г.- Българите в Силистра се готвят за въстание. Филип Тотю става военен ръководител на въстанието.
1872 г. - Силистра е посетена от големия унгарски пътешественик Феликс Каниц.
1873 г.- В Тутракан е основано читалище 'Възраждане'
1876 г.- Четата на войводата Таньо Стоянов минава Дунава.
1878 г.- Турските войски организирано напускат Силистренската крепост.
1885 г.- Основано е дружество на Червения кръст.
1886 г.- В града се основава сценично дружество 'Деятел' със задача да съдейства за развитието на сценичното изкуство в България.
1887 г.- Бунт на капитан Кръстев в Силистра против Стамболово-Радославовския режим
1893 г. Работници-шивачи при фабриканта З. Якобсон и Сие, банкер и търговец, обявяват стачка, която завършва успешно.
1894 г.- Основано работническо дружество от Васил Нейчев, Донко Анчев и Александър Митанов.
1896 г.- Роден Дочо Михайлов.
1897 г.- Стачка на 40 души от различни занаятчийски работилници.
1902 г. - Основано е Общо работническо дружество.
1903 г.- Организиран сарашко-табашки синдикат с 33 члена
1910 г.- Година на стачки — на кожарските работници, на металоработниците и на печатарите.
1911 г.- Стачка на обущарските работници.
1902 - 1912 г.- Откриват се: котларска фабика, мелница в Силистра, мелница на Харалампи Джамджиев в Кулфарата.
1912 г.- Започва Балканската война. Масова мобилизация.
1913 г.- Начало на Междусъюзническата война. Първа национална катастрофа за България при Фердинанд I. Румъния се намесва във войната и окупира Южна Добруджа. Съгласно Букурещкия договор Цяла Южна Добруджа до (в т.ч.) Тутракан минават под румънско владичество. Започва масова емиграция. Силистренската гимназия се премества в Свищов, а от есента на 1916 г. в Ловеч.
1914 г.- Румънският парламент гласува закон с който се отнема земята и собствеността от онези, които нямат пълни документи за собственост и по една-трета от тези които имат всички документи. Започва Първата световна война.
1916 г.- Масово и принудително разселване на жители от селата в района и прогресивни фамилии от града във вътрешността на Румъния. Начало на войната между България и Румъния. След голямо военно сражение край Тутракан градът минава в български ръце.
1917 г.- Образуват се повсеместно комитети 'Народно движение за присъединяване на цяла Добруджа към България'. По характер националистическо. Първи събор на движението в Бабадаг. Протест на жените против войната. Гимназията се завръща от Ловеч в Силистра.
1918 г.- Подписан е Букурещкият мир според който Южна Добруджа се дава на България в Северна се установява кондоминиум на съюзниците (съвместно управление). Окупация на Южна Добруджа от войските на Антантата (Съглашението) съгласно Ньойския 'мирен' договор.
1918 - 1919 г.- Връщане на румънската администрация, полиция и войска.
1919 г.- В Южна Добруджа върлува бандитизъм.
1920 г.- Парламентарни избори в Румъния. Коста Стоев е избран за депутат. Васил Патронов изгражда Българско културно общество.
1922 г.- Изграждат се работнически синдикати с общ синдикален съвет.
1926 - 1932 г.-Прилагането на закона 'За организиране на нова Добруджа' - отнемане на земята на собствениците и колонизация на района с румънци и куцовласи. Жесток терор.
1924 г.- Румънската власт поставя синдикатите вън от закона.
1932 г.- Ученическа стачка в Българската гимназия в Силистра.
1935 г.- Стачка на работниците от оризищата край Дунава начело с Тодор Бонев.
1937 г.- Създаден е Синдикат на зидарите.
1939 г.- Стачка на строителните работници от строежа на казармите.
1940 г.- Подписана е Крайовската спогодба. Южна Добруджа окончателно се връща в България. Българските войски навлизат в Силистра и Тутракан.

Забележителности

Силистра е един от най-старите български градове, с много богата и древна история. Създаден е преди около 2400 години като римската крепост Дуросторум.

В областта има много римски останки. Тук се намира една от най-ценните в Европа късноантична гробница с древни стенописи от 4 век. Днес следите от древното минало са експонирани в самия център на града в архитектурно–археологическия резерват “Дуросторум – Дръстър – Силистра” с разкритата наскоро “Патриаршеска базилика” на патриарх Дамян — първият български патриарх. Базиликата е първата патриаршеска църква в българската държава и втора по големина в страната.

На един от най–красивите хълмове край Силистра е издигната “Меджиди Табия” – добре запазена турска отбранителна крепост, датираща от 1847 г. Уникалното при нея са подземните тунели, които стигат от хълма до ключови места в другия край на града.

В околностите на Силистра (с. Сребърна) се намира и един от най-ценните резервати в страната. В резервата Сребърна могат да се видят колонии от пеликани, които летуват там всяка година, както и голяма колекция от препарирани животни. Могат да се слушат и уникални звуци от фауната на местността по време на обиколка из сградата на резервата.

Силистра – античният Дуросторум, известен в историята още като Доростол, Диристър, Дристра, Дръстър - е град с близо 2000-годишна история. За пръв път името Дуросторум (в превод "яка, силна крепост") се споменава от римския историк Дион Касий във връзка с преместването на седалището на XI Клавдиев легион от Панония в Дуросторум през 105 г. сл.Хр. от император Траян. Това става след края на войните, които Траян води срещу даките в периода 101-102 г. сл.Хр.

Меджиди табия е крепост намираща се южно от Силистра, част от османската фортификационна система, използвана по време на Кримската война (1853 - 1856) и Руско-турската война от 1877-1878 г. Част е от Стоте национални туристически обекта. Тя е най-добре запазеното от шестте съоръжения в системата.

Недалче ор центъра на античния Дуросторум, през II век е построена голяма градска вила - villa urbana, обитавана от заможна римска аристократична фамилия.През III-IV в. е разширявана и достроявана.При готските нашествия в края на III в. или в средата на IV в. вилата, както и Дуросторум, са разрушени и опожарени.

С възстановяването на града към края на IV в. върху руините ѝ е издигната внушителна масивна обществена сграда (17Х20м) с официална зала, допълнена с абсида и странични помещения.Планът на тази обществена постойка следва архитектурните и строителни принципи на резиденциите на градските управители и епископи.

Художествена галерия, Силистра. Строена за сграда на Педагогическото наследство в града в периода 1890 – 1891г. Архитектурният стил е „Късен Сецесион”. През 1920 – 1940г. по времена румънското управление е Административна палата на Силистра. Понастоящем в сградата се помещава Художествената галерия.

„Сребърна“ е поддържан биосферен резерват разположен край село Сребърна, на 16 километра западно от Силистра и на 2 километра южно от Дунав. Той обхваща езерото Сребърна и неговите околности. Намира се на главното миграционно трасе на прелетните птици между Европа и Африка, наречено "Via Pontica". Местността е обявена за резерват през 1948 г. и има охраняема площ от около 600 хектара, както и буферна зона от около 540 хектара.

Дунавската градина е първият обществен и дунавски парк в страната. Той е прекрасно място за отдих с чудесна гледка към река Дунав и множество места за игра на малките деца. В него можете да намерите някои дървесни видове, които са уникални по рода си и са защитени. Те са отбелязани с табелки, за да се различават от останалите растения в градината. В парка също можете да намерите прекрасният хотел “Дръстър”, който разполага с басейн, в който хората се разхлаждат през летните жеги. Дунавската градина определено си заслужава да бъде видяна.

Редовни събития [редактиране]

Празникът на Силистра се отбелязва от 1992 г. на църковния празник Кръстовден (14 септември). Този празник съвпада с бирения фест. Всяка година на този ден смели доброволци се заемат със задачата да преплуват Дунава - от силистренския до румънския край на реката.

На 3/4 май се организира ветроходна регата в памет на капитан Коста Павлов, в която вземат участие смелчаци и се борят с две природни стихии вятър и вода.

На 1 юни в Дунавския парк се провежда детски празник "В света на приключението".

На 29 юни се организира Гребна регата.

Facebook страница

ADLERTOUR © 2009-2016